Ett axplock ur vår tillverkning:

Ventilation

 •  till- och frånluftsdon
 •  ventilationskanaler
 •  golv- och takdon
 •  coilair-system

Storkök- och restauranginredning

 •  diskbänkar
 •  arbetsbänkar
 •  vinställ
 •  jässkåp

Sjukhusmiljö

 • laboratorieutrustning
 • sjukhusutrustning
 • akutvagnar

Övrigt

 • katastrofpumpar
 • kylkomprimatorer
 • fyllningsmaskiner

Vi åker även ut på plats och monterar, lagar och reparerar både tillverkad och befintlig utrustning. Vi ombesörjer lackering och ytbehandling genom våra samrarbetspartners.

Rostfria AB Accurat

"Flexibilitet - vårt kännetecken"